OxyGeneo                                                                          
PAKKET 1: All-in

Sessie 1. Oxygeneo + Ultrasound + Tripollar - 90 minuten
Sessie 2. Oxygeneo + Ultrasound + Tripollar - 60 minuten
Sessie 3. Oxygeneo + Ultrasound + Tripollar - 60 minuten
Sessie 4. Oxygeneo + Ultrasound + Tripollar - 60 minuten
Sessie 5. Oxygeneo + Ultrasound + Tripollar - 60 minuten
Sessie 6. Oxygeneo + Ultrasound + Tripollar - 60 minuten

1 sessie €130.00
3 sessies €325.00
6 sessies €510.00

Inclusief decolleté:
PAKKET 1: All-in

Sessie 1. Oxygeneo + Ultrasound + Tripollar - 105 minuten
Sessie 2. Oxygeneo + Ultrasound + Tripollar - 75 minuten
Sessie 3. Oxygeneo + Ultrasound + Tripollar - 75 minuten
Sessie 4. Oxygeneo + Ultrasound + Tripollar - 75 minuten
Sessie 5. Oxygeneo + Ultrasound + Tripollar - 75 minuten
Sessie 6. Oxygeneo + Ultrasound + Tripollar - 75 minuten

1 sessie €175.00
3 sessies €450.00
6 sessies €725.00

Losse behandelingen

OxyGeneo & Ultrasound                                                    60 min. €95,-
OxyGeneo & TriPollar                                                         60 min. €110,
-OxyGeneo & TriPollar & Ultrasound                                  90 min. €130,-
TriPollar                                                                               30 min. €65,-